Znalecký posudok Senec Jozef Horníček t.č.:0948517713 stavebnydozortt@gmail.com

Prešov Vranov Nad Topľou Humenné Medzilaborce Stropkov Svidník Bardejov Snina Sobrance Michalovce Trebišov Košice Gelnica Spišská Nová Ves Stará Ľubovna Sabinov Levoča Kežmarok Poprad Rožňava Revúca Rimavská Sobota Brezno Banská Bystrica Poltár Lučenec Detva Zvolen Veľký Krtíš Krupina Banská Štiavnica Žiar Nad Hronom Žarnovica Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Prievidza Partizánske Bánovce Nad Bebravou Dolný Kubín Tvrdošín Námestovo Čadca Kysucké Nové Mesto Bytča Žilina Považská Bystrica Púchov Ilava Zlaté Moravce Levice Nové Zámky Šaľa Nitra Topoľčany Nové Mesto Nad Váhom Hlohovec Piešťany Myjava Trnava Galanta Komárno Dunajská Streda Bratislava Senec Pezinok Malacky Senica Skalica

ZNALECKÝ POSUDOK NEHNUTEĽNOSTI V SENCI A OKOLÍ VÁM VYPRACUJEME EXPRESNE RÝCHLO V JEDNOTNEJ CENE 170 EURO/ BYT a 280 EURO/ RODINNÝ DOM.

Oceňovanie nehnuteľností v meste Senec a jeho blízkom okolí sa vykonáva na dennom poriadku. Kvalitný znalec prispieva k urýchlenému vyhotoveniu znaleckých posudkov dobre odvedenou prácou aj napriek zvýšenému záujmu o takéto zistenie hodnoty nehnuteľnosti. Nechať si vypracovať znalecký posudok v Senci nie je žiadny problém.

Niet sa ani čomu čudovať, prečo je Senec taký vyťažený. Aj keď je to malé mesto, jeho lokalita je jedna z najlepších. Leží na hlavnom ťahu pár kilometrov od Bratislavy. Každý druhý obyvateľ Senca sa realizuje v hlavnom meste, ale bývať tam nechce. Menší zhon je výzvou aj pre mladých, ktorí často zháňajú bývanie práve v tomto mestečku. Naozaj, že do Bratislavy je to na skok a okrem zdravšieho prostredia je cena nehnuteľností výrazne nižšia.

Nielen byty, ale aj chaty a samotné pozemky na výstavbu domov sa v Senci predávajú v dobrom tempe aj vďaka Seneckým jazerám. Tunajší znalec spracúva mnoho požiadaviek na ohodnotenie objektov, avšak k čo najrýchlejšiemu vyhotoveniu znaleckého posudku potrebuje Vašu čiastočnú spoluprácu. Musíte mu umožniť obhliadku, bez nej sa nedá vyhodnotiť reálny stav nehnuteľnosti. A takisto si priložte niektoré doklady, ktoré znalec vybaví miesto Vás, pokiaľ sa s ním takto dohodnete vopred.

Doklady potrebné na vypracovanie znaleckého posudku

Vyhotovenie znaleckého posudku sa neuskutoční bez niektorých dokladov. List vlastníctva, nadobúdacie doklady a výpis z katastrálnej mapy sú spoločné dokumenty pre všetky znalecké posudky. Ďalšie sa rozdeľujú podľa toho, či sa posudzuje pozemok alebo obytný priestor.

List vlastníctva – Jednoznačne si vybavte originál. Pokiaľ máte k dispozícii iba kópiu, tak ju treba notársky overiť. Musí obsahovať kolok a nesmie presahovať 3 mesačný povolený limit.

Nadobúdacie doklady – Pripravte si dokument potvrdzujúci nadobudnutie majetku, ku ktorému chcete posudok. Darovacia, výmenná či kúpna zmluva, prevod vlastníckych práv.

Výpis z katastrálnej mapy – Výpis je použiteľný iba aktuálny a s priloženým kolkom.

Vek nehnuteľnosti – Tento doklad nepotrebujete, pokiaľ sa jedná o posudok pre pozemok. V prípade akýchkoľvek obytných priestorov (byt, dom, chata...) je potrebné ho predložiť.

Pôdorys bytu – Oficiálne by sa mal nachádzať v zmluve, ak tam nie je, treba osloviť správcu bytového domu. Staršie domy takýto doklad nemusia mať, po zameraní ho treba dokresliť.

Projektová dokumentácia stavieb – Potrebná len pri domoch, nie bytoch. Nie vždy existuje. V prípade, že sa do katastrálnej mapy nezaznačila vykonaná zmena, posudok sa bude musieť doplniť o geometrický plán. Ak je predmetom ocenenia pozemok, vyžaduje sa ešte doklad o bonite pôdy, čo znamená klasifikovanie pozemku na ornú pôdu, sad, vinicu, trávnatý porast. Bonita pôdy sa predkladá na objasnenie či nejde o pozemok s budúcou zástavbou.

Na akýkoľvek účel budete potrebovať vypracovaný znalecký posudok v Senci a okolí,

odborný znalec je k stále dispozícií. Byty, rodinné domy, chaty, nebytové priestory alebo

pozemky, ocenenie objektu Vám pomôže k stanoveniu reálnej trhovej hodnoty, na základe

ktorej môžete nakladať s majetkom bezpečne a bez obáv, že pri navrhnutej cene pochybíte.

Kontakt: Jozef Horníček

t.č.:0948517713

stavebnydozortt@gmail.com